Magyarország angolul tanul

Magyarország angolul tanul

Regisztráció

Magyarország angolul tanul

A Magyarország angolul tanul elnevezésű játék hivatalos szabályzata

 1. A Játék szervezője

  A Játék szervezője a RendezvényParádé Kft. (székhelye: 1033 Budapest, Tavasz u. 3.)

  A Játék a Nyelvparádé – a nyelvtanulási lehetőségek vására keretében létrehozott esemény.

 2. A részvételre jogosultak köre

  • A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes személy, aki hozzájárul a Játék során megadott adatai jogszerű kezeléséhez.
  • A Játékban nem vehetnek részt a Szervező cég alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói (ld. Ptk. 8:1. § (1) 2. pont).
  • Aki nem felel meg ezeknek a feltételeknek, automatikusan kizárásra kerül.
 3. A Játék menete

  • Játékos a Szervező által fejlesztett felületen regisztrál nevével és e-mail címével a 4. pontban meghatározott időintervallumon belül.
  • Személyes regisztrációra is lehetőség nyílik a 15. Nyelvparádén a Millenárison 2014. szeptember 12. és 14. között.
  • A regisztrált játékos e-mail címére a Szervező a 4. pontban meghatározott időszakban naponta 5 angol kifejezést küld.
  • Játékos feladata a napi 5 kifejezés megtanulása.
  • A megtanult kifejezésekből a Szervező egy záró tesztet állít össze, melyet a Játékosnak a 4. pontban leírt időintervallumon belül lehetősége nyílik kitölteni a számára megadott internetes felületen.
  • Amennyiben a Játékos naponta (adott naponként 00:00-24:00 óráig) megnyitja az aktuális kifejezéseket tartalmazó e-mailt, a 30 nap elteltével egy kuponfüzetre jogosult.
  • A záró tesztet hibátlanul kitöltő Játékosok között a Szervező további nyereményeket sorsol ki.
 4. A Játék időtartama

  • A Játékra történő regisztrálás: 2014. szeptember 6. 00:00 - 2014. szeptember 14. 24:00.
  • A Játék kezdete: 2014. szeptember 15.
  • A napi 5 angol kifejezés elküldésének időszaka: 2014. szeptember 15. – 2014. október 14.
  • Az ajándékkuponok e-mailben való elküldése: 2014. október 20.
  • A záró teszt kitöltésének időtarma: 2014. október 15. - 2014. október 19.
  • A záró tesztet követő további nyeremények sorsolása: 2014. október 21. 12:00.
  • A záró tesztet követő sorsolás nyerteseinek e-mailben történő kiértesítésének határideje: 2014. október 22. 24:00.
 5. Ajándékok, nyeremények, sorsolás

  • Az a Játékos, aki a Játék teljes időtartama alatt naponta megnyitja az aktuális 5 kifejezést tartalmazó e-mailt, ajándékra jogosult. Az ajándék egy kuponfüzet, melyben nyelvoktatással foglalkozó cégek kínálnak kedvezményt termékeikre, szolgáltatásaikra. A kuponfüzet tartalmát a Szervező a www.nyelvparade.com/latogatoknak/kuponok weboldalra tölti fel. A tartalom feltöltése folyamatos.
  • Az a Játékos, aki a Játék teljes időtartama alatt naponta megnyitja az aktuális 5 kifejezést tartalmazó e-mailt, részt vehet a záróteszten.
  • A zárótesztet hibátlanul kitöltő Játékos a játék végén részt vesz egy sorsoláson, amelyen a nyelvtanuláshoz kapcsolódó termékeket, szolgáltatásokat nyerhet. A megnyerhető termékek és szolgáltatások folyamatosan bővülő kínálatát a Játékos nyomon követheti a http://www.nyelvparade.com/latogatoknak/sorsolas/ weboldalon.
  • A sorsolásra a Szervező székhelyén kerül sor, ahol elektronikus sorsoló program segítségével, véletlenszerűen kerülnek kisorsolásra a nyertesek.
 6. Nyeremények átvétele, egyéb költségek

  A kisorsolt nyereményeket a Szervező székhelyén személyesen vehetik át a nyertes Játékosok. Az átvétel feltétele egy átadás-átvételi nyomtatvány kitöltése, melyben Játékosnak az alábbi adatait kell megadnia:

  • név,
  • születési hely és dátum,
  • anyja neve,
  • állampolgárság,
  • személyi igazolvány száma,
  • TAJ-szám,
  • adóazonosító szám,
  • lakcím

  Játékost adó- és járulékfizetési költség nem terheli, ennek megfizetését a Szervező vállalja magára. A megadott adatok kizárólag az adó- és járulékterhek megfizetéséhez szükségesek, a Szervező azokat semmilyen más módon nem használja fel.
  Kiskorú Játékos nyereményének átvételére kizárólag törvényes képviselője jogosult a fenti adatai megadása után.

 7. Információ a Játékról

  A hivatalos játékszabályzat megtalálható a jatek.nyelvparade.hu weboldalon.

 8. A sorsolás eredményének közzététele

  A Szervező a nyertesek névsorát 2014. október 21. 24:00 óráig a http://www.nyelvparade.com/latogatoknak/sorsolas/ weboldalon közzéteszi, a sorsolás eredményéről a nyerteseket 2014. október 22. 24:00 óráig a megadott e-mail címen értesíti. A nyerteseknek a sorsolástól számított 10 napon belül nyilatkozniuk kell, hogy nyereményükre igényt tartanak-e. Az a nyertes, aki ezt határidőn belül elmulasztja, a nyereményre való jogosultságát elveszíti.

 9. Adatkezelés

  A Játékban részt vevők tudomásul veszik és elfogadják a jelen Játékszabályban felsorolt feltételeket, valamint kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játék során megadott adataikat a Szervező a Játék lezárását követően egy évig (2015. október 19-ig), illetve az érintett visszavonó nyilatkozatáig kezelje, számára promóciókról, akciókról értesítést küldjön vagy direkt marketing, illetve kutatási céllal tájékoztatót küldjön. Játékos a fenti időtartam alatt bármikor tájékoztatást kérhet adatai nyilvántartásának jogszerűségéről, illetve kérheti azok helyesbítését, törlését az e-mail címen. Az adatkezelési hozzájárulás önkéntes.

 10. A Játékosok regisztrációjukkal minden külön jognyilatkozat nélkül, automatikusan elfogadják jelen Játékszabály feltételeit. A Szervező az ajándék kuponfüzet és a nyeremények felhasználásáért felelősséget nem vállal.

 11. A Szervező fenntartja a Játékszabály módosításának jogát.